TKB lớp 20CTH (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK4 lớp 20CTH

1/ Môn: NN2-HP1 (tiếng Anh)

2/ Viết 3

3/ Nghe 3

4/ Nói 3

5/ Văn hóa HQ : cập nhật sau


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!