TKB lớp 20CTN (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK4 Lớp 20CTN

1/ Môn: NN2-HP1

2/ Nghe 1 (học online đến kthuc môn)

3/ Nghe 2

4/ Đọc 3

5/ Viết 3

6/ Nói 2: cập nhật sau


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!