TKB Lớp 20CTT, môn Từ vựng học, Ngữ pháp học, TACB, Nói 1, Viết 3

TKB Lớp 20CTT

-Môn Từ vựng học, Ngữ pháp học, Viết 3 (HK3)

-Môn: TACB, Nói 1 (HK2)

p.s: Viết 2, Đọc 2 kết thúc tháng 7.2021


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!