TKB lớp 20CTT (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK4 lớp 20CTT

1/ môn NN2-HP1 (tiếng Anh)

2/ Đọc 3

3/ Nghe 3

4/ Nói 3

5/ Viết 4 (sẽ cập nhật sau)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!