TKB lớp 21CTA (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK2 Lớp 21CTA

1/ Ngữ âm học : chuyển từ học online sang học tập trung

2/ Từ vựng học: chuyển từ học online sang học tập trung

3/ Nói 1,2

4/ Nghe 1,2

5/ Cú pháp học


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!