TKB Lớp 21CTA: Từ vựng học, Ngữ âm học

NGHỈ TẾT: 24/1 - 9/2/2022

STT Lớp Sĩ số Tên Môn học Buổi/Thứ Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Giảng viên
(Họ tên và sđt)
Ghi chú
01 21CTA 19 Ngữ âm học Sáng thứ 3 28/12/2021 22/02/2022 CN. Trần Hải Âu
(0862.391.331)
6 buổi online Nghỉ Tết
24/1 - 9/2/2022
02 21CTA 19 Từ vựng học Sáng thứ 5 06/01/2022 24/02/2022 CN. Trần Hải Âu
(0862.391.331)
6 buổi online

Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!