TKB lớp 21CTH (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK2 lớp 21CTH

1/ Môn: Nghe 1,2: học online (hiệnn tại là như vầy)

2/ Nói 1,2: học online (hiệnn tại là như vầy)

3/ Đọc 3

4/ Viết 3


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!