TKB lớp 21CTN (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK2 lớp 21CTN

1/ Môn: Nói 1,2 (chuyển từ online sang tập trung)

2/ Nghe 1,2

3/ Đọc 3

4/ Viết 3


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!