TKB mon NN2-HP1 (tiếng Nhật) lớp 19CTA học tập trung tại trường

STT Lớp Tên Môn học Buổi/Thứ

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Phòng Giảng viên
(Họ tên và sđt)
Ghi chú
01 19CTA Ngoại ngữ 2-HP1
(tiếng Nhật)
Sáng thứ 5 23/12/2021 07/04/2022 P9 CN. Nguyễn Trường Xuân
(0909.356.233)

-SV học

42 tiết còn lại
- Ca 1 sáng

 

Thời gian học tập trung: Sáng ca 1 (3 tiết: 07h00 đến 09h30); Sáng ca 2 (3 tiết: 09h30 đến 12h00)

Chiều ca 1 (3 tiết: 13h00 đến 15h00);Chiều ca 2 (3 tiết: 15h30 đến 18h00)

Quản lý lớp học : Vũ Hồng Trần (0938.542.041), Phụ trách Khoa NN ThS Lê Thị Bích Thảo (0845.169.768)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!