TKB môn Soạn thảo HĐ, NN2-HP2 lớp 19CTT

TT Lớp Sĩ số Tên Môn học Buổi/Thứ Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Giảng viên
(Họ tên và sđt)
Ghi chú
01 19CTT (N1) 57 Soạn thảo HĐ
thương mại tiếng TQ
Sáng chủ nhật 26/12/2021 13/02/2022 CN. Nguyễn Sinh Tùng
(0384.571.172)
Nghỉ Tết
24/1 - 9/2/2022
19CTT (N2) 57 Chiều chủ nhật 26/12/2021 13/02/2022
02 19CTT (N1) 57 Ngoại ngữ 2-HP2 Chiều chủ nhật 02/01/2022 13/03/2022 CN. Đỗ Thị Thủy Tú
(0903.117.236)
19CTT (N2) 57 Chiều thứ 7 08/01/2022 19/03/2022

Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!