Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ tại nhà Nhân Hoà

 

Tên công ty :         Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ tại nhà Nhân Hoà

Địa chỉ             :         45 Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM

 

1. Thông tin giới thiệu

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ tại nhà Nhân Hoà được thành lập năm 2016, cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ tại nhà cho người bệnh, người già; Bên cạnh đó hỗ trợ các dịch vụ vận chuyển bệnh nhân và tư vấn hỗ trợ sức khoẻ tại các cơ sở y tế.

 

2. Nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai của công ty:

Nhu cầu hiện tại phòng khám cần tuyển thêm 15 Điều dưỡng.