Mới đây, ngày 18/5, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đã tiến hành ký kết hơn 50 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực từ ngân hàng, bệnh viện, công ty sản xuất ô tô, dược phẩm, khu công nghiệp, khu chế xuất, …để hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên…