TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN - NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ - NHÂN VIÊN - GIẢNG VIÊN NĂM 2022

Vào ngày 16/4/2022 vừa qua, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tổ chức buổi thứ hai trong chuỗi chương trình bồi dưỡng và tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho Cán bộ - Nhân viên - Giảng viên năm 2022 với Chuyên đề "Xây dựng, cập nhật, bổ sung Chương trình đào tạo, Giáo trình đào tạo" cho toàn thể Cán bộ - Nhân viên - Giảng viên trong Hệ thống Giáo dục Đại Việt và các cơ sở liên kết.

Buổi tập huấn có sự tham dự của TS. Lê Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Trưởng Ban Tổ chức; ThS. Dương Công Hiếu - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng - Thành viên Ban Tổ chức; ThS. Lương Kim Anh - Hiệu trưởng trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên Ban Tổ chức; ThS. DsCKI, Nguyễn Ngọc Hênh - Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Cần Thơ - Thành viên Ban Tổ chức. Buổi tập huấn còn có sự tham dự của các Phòng, Ban, Khoa chuyên môn và toàn thể Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên trong hệ thống.

Tại buổi tập huấn, ThS. Nguyễn Thanh Quí - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Báo cáo viên đã báo các nội dung chuyên đề về xây dựng, cập nhật, bổ sung Chương trình Đào tạo, Giáo trình Đào tạo quy định tại Chương 3 lựa chọn tài liệu trong các cơ sở giáo dục mầm non (Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc biên soạn thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non). Quy định tại Điều 15 lựa chọn giáo trình, Chương 3 Tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng chương trình đào tạo. (Thông tư 03/2017/BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!