Tuổi trẻ Đại Việt chung tay góp sức vì cộng đồng trong chiến Dịch TN Mùa hè xanh 2019

Tuổi trẻ Đại Việt chung tay góp sức vì cộng đồng trong chiến Dịch TN Mùa hè xanh 2019

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo, giúp đỡ bà con vùng kinh tế khó khăn trong chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh 2019 của  Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Với phương châm “mỗi đoàn viên- thanh niên của tuổi trẻ Đại Việt chung tay góp sức vì cộng đồng” trong chiến dịch Tình nguyện mùa hè xanh 2019.

Ban Thường vụ Đoàn trường kết hợp với ban hoạt động quyên góp chiến dịch mùa hè xanh đã đi đến từng lớp của các khoa để vận động các bạn sinh viên cùng giảng viên –CBNV Đoàn trường  tạo thành một quỹ quyên góp với những nội dung như:


1. Tổ chức vận động quyên góp sách giáo khoa, tập trắng, quần áo trẻ, đổ chơi, màu vẽ….

2. Đối với các cán bộ nhân giáo viên nhân viên quyên góp kinh phí trên tinh thần thống nhất là cao nhất là một ngày lương và ít nhất là 100.000đ/GV-CBNV.


3. Đối với học sinh sinh viên của trường quyên góp kinh phí trên tinh thần thống nhất mỗi sinh viên 10.000 đồng/1SV

Từ ngày thông báo cho đến ngày tổng kết quyên góp lúc 16h30 ngày 22/6/2019  từ các tấm lòng hảo tâm của các bạn sinh viên cùng giảng viên –CBNV Đoàn trường Ban Thường vụ Đoàn trường kết hợp với ban hoạt động quyên góp chiến dịch mùa hè xanh đã nhận được số tiền với trị giá 20.450.000đ bao gồm chi tiết cụ thể như sau:


•Đoàn khoa  sư phạm: 5.625.000đ

•Đoàn khoa y dược : 4.861.000đ

•Đoàn khoa ngoại ngữ: 3.749.000đ

•Đoàn khoa kinh tế: 2.825.000đ

•Đoàn khoa ô tô: 2.280.000đ

•Đoàn khoa kĩ thuật công nghệ : 1.010.000đ

Mốt số hình ảnh của chương trình quyên góp