Thông báo về việc tổ chức lớp ôn thi Ngoại ngữ Tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên

Đối với sinh viên khóa 19 trở về trước ( Tải file )

Đối với sinh viên khóa 20, khóa 21 ( Tải file )


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!