Lịch thi Khoa Ngoại ngữ Xem tất cả  

LỊCH THI MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI KHÓA 18

LỊCH THI MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI KHÓA 18

Lịch thi môn Cơ sở văn hóa Việt Nam và môn Lịch sử văn minh thế giới (Đối với sinh viên nhập học đợt 4 các ngành: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, ...