Chương trình đào tạo

Công nghệ Ô tô - Ngành của thời đại

Tại CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN, ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên ngành Công nghệ ô tô được thực hành nâng cao tay nghề, áp dụng kiến thức ...

Xem thêm