Dán Kính Chống Nắng

Được sự đồng ý của nhà trường thì phòng thiết bị đã cho dán kính chống nắng cho các phòng bị nắng chiếu trực tiếp vào phòng học gây ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.