Chức năng nhiệm vụ

6 cách phân biệt tiền giả

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có cảnh báo về tội phạm tiền giả ngày càng tinh vi và nhiều người vẫn mắc bẫy.

Xem thêm

Quy Trình Quản Lý Học Phí Và Thanh Toán Tiền Giảng Viên Của Phòng Kế Toán

1. Quy trình thu học phí, theo dõi công nợ học phí - Đối với sinh viên mới: Thu học phí theo ngành học, tập hợp danh sách => gửi phòng đào tạo theo ngành nghề, theo từng đợt khai giảng. - Đối ...

Xem thêm

Giới thiệu chung về phòng

Chức năng - Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành. - Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, - Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây ...

Xem thêm