KHOA KINH TẾ

Địa chỉ: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: khoakinhte@daivietsaigon.edu.vn

Facebook: dvsgkhoakinhte

Điện thoại: (028) 2245 9677