Thông tin liên hệ Khoa Ngoại Ngữ:

Địa chỉ: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 2245 9677 - 0936334489