Liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức

Địa chỉ: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: phonghanhchinh@daivietsaigon.edu.vn

Điện thoại: (028) 22 122 599