BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Hiệu trưởng: TS. Lê Lâm

Chuyên môn:

- Kỹ sư Điện tử  - Tự động hóa

- Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Phó Hiệu trưởng: ThS. Dương Công Hiếu

Chuyên môn:

- Kỹ sư Công nghệ Thông tin

- Thạc sĩ Khoa học máy tính

- Chứng chỉ về quản lý giáo dục