• 2-9
 • Đăng ký tuyển sinh online 2022
 • Đăng ký tuyển sinh online 2022
 • Đăng ký tuyển sinh online 2022
 • Đăng ký tuyển sinh online 2022
 • Đăng ký tuyển sinh online 2022
 • Đăng ký tuyển sinh online 2022
 • Đăng ký tuyển sinh online 2022

Thông tin tuyển sinh

Chương trình tổng kết 6 tháng công tác GVCN đầu năm 2022 và đưa ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

Chương trình tổng kết 6 tháng công tác GVCN đầu năm 2022 và đưa ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

Chiều ngày 20/09/2022 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tổ chức buổi tổng kết giáo viên chủ nhiệm Chương trình đã tổng kết 6 tháng công tác GVCN đầu năm ...

Khoa Chuyên Môn

Bảng Tin Trường

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Sáng ngày 22.9.2022, Đoàn công tác của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế đến làm việc tại Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. ...

Toàn văn Bản Tuyên ngôn độc lập
Toàn văn Bản Tuyên ngôn độc lập
 • 02/09/2022 |
 • 56 lượt xem

Tuyên ngôn Độc lập là áng văn lập quốc vĩ đại, là văn kiện có giá trị cao về tư tưởng, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên ngôn trước toàn thế giới về kỷ nguyên độc lập ...

Hoạt động Sinh viên

Giới thiệu

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt Sài Gòn

 • Chuyên môn giỏi

  Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo; 100% sinh viên tốt nghiệp Đại Việt Sài Gòn có việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.

 • Kỹ năng đa dạng

  Phát triển tối đa năng lực bản thân với các kỹ năng mềm cần thiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng phản biện, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng chuyên ngành.

 • Đạo đức chuẩn mực

  Rèn luyện trong môi trường nghiêm túc: Hiếu thảo với cha mẹ, Thượng tôn pháp luật, Tinh thần phụng sự cộng đồng.

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt Sài Gòn