ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Họ tên:(*) Ngày sinh: (*)
MSSV(*) Lớp:(*)
Điện thoại:(*)
Ngành(*)
Cơ sở
Thuộc đối tượng
Căn cứ vào Quyết định số 489/QĐ-ĐVSG-CTSV ngày 02/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn ban hành Quy định về chế độ khen thưởng, học bổng, giảm học phí và phụ cấp cho sinh viên.
Sinh viên lưu ý cần chuẩn bị các giấy tờ sau trước khi đến trường nhận đơn xin miễn giảm học phí
  • Biên lai học phí học kỳ đang học (bản photocopy)
  • Các giấy tờ liên quan (Tùy theo từng đối tượng miễn, giảm)
  • Trường hợp xác nhận để hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn, sinh viên phải kèm các giấy tờ liên quan như: Giấy ra viện, đơn thuốc, giấy phép lái xe, ....
  • Hotline 24/24:
    • Cơ sở 12 Hoàng Minh Giám: 0286.683.3939
    • Cơ sở 381 Mguyễn Oanh: 0909.091.005
  • Sau khi gửi yêu cầu thành công, sinh viên đến tổ chăm sóc sinh viên nhận kết quả vào ngày hôm sau.Trường hợp gấp sinh viên có thể liên hệ Hotline trên để được hỗ trợ