KHOA Y DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
? Số 193 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
☎ 0567 777 115 * 0566 939 777 * 0566 949 777
? khoayduoc@daivietsaigon.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/KhoaYDuocTruongCaodangDaiVietSaiGon